กุ้งขาวไว้หาง (แช่แข็ง) ขนาด 56-66 ตัว
กุ้งขาวไว้หาง (แช่แข็ง) ขนาด 56-66 ตัว
กุ้งขาวไว้หาง (แช่แข็ง) ขนาด 56-66 ตัว
กุ้งขาวไว้หาง (แช่แข็ง) ขนาด 56-66 ตัว
กุ้งขาวไว้หาง (แช่แข็ง) ขนาด 56-66 ตัว
กุ้งขาวไว้หาง (แช่แข็ง) ขนาด 56-66 ตัว
กุ้งขาวไว้หาง (แช่แข็ง) ขนาด 56-66 ตัว
กุ้งขาวไว้หาง (แช่แข็ง) ขนาด 56-66 ตัว
รหัสสินค้า : 37472

กุ้งขาวไว้หาง (แช่แข็ง) ขนาด 56-66 ตัว

1 กก./แพ็ค

฿
159
รายละเอียดสินค้า

กุ้งขาวไว้หาง (แช่แข็ง) ขนาด 56-66 ตัว 1 กก./แพ็ค

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
มันกุ้งขาวดิบ (แช่แข็ง)
฿
97
฿100
SAVE ฿3