บร็อคโคลี่ คัดตัดแต่ง
บร็อคโคลี่ คัดตัดแต่ง
บร็อคโคลี่ คัดตัดแต่ง
บร็อคโคลี่ คัดตัดแต่ง
บร็อคโคลี่ คัดตัดแต่ง
บร็อคโคลี่ คัดตัดแต่ง
รหัสสินค้า : 24257

บร็อคโคลี่ คัดตัดแต่ง

300-350 กรัม/หัว

฿46.00
รายละเอียดสินค้า

บร็อคโคลี่ คัดตัดแต่ง 300-350 กรัม/หัว