ส้มซันคิส/ส้มซันควิกซ์ คัดตัดแต่ง ขนาด 4-5 ลูก/กก.
ส้มซันคิส/ส้มซันควิกซ์ คัดตัดแต่ง ขนาด 4-5 ลูก/กก.
ส้มซันคิส/ส้มซันควิกซ์ คัดตัดแต่ง ขนาด 4-5 ลูก/กก.
ส้มซันคิส/ส้มซันควิกซ์ คัดตัดแต่ง ขนาด 4-5 ลูก/กก.
ส้มซันคิส/ส้มซันควิกซ์ คัดตัดแต่ง ขนาด 4-5 ลูก/กก.
ส้มซันคิส/ส้มซันควิกซ์ คัดตัดแต่ง ขนาด 4-5 ลูก/กก.
ส้มซันคิส/ส้มซันควิกซ์ คัดตัดแต่ง ขนาด 4-5 ลูก/กก.
ส้มซันคิส/ส้มซันควิกซ์ คัดตัดแต่ง ขนาด 4-5 ลูก/กก.
รหัสสินค้า : 19272

ส้มซันคิส/ส้มซันควิกซ์ คัดตัดแต่ง ขนาด 4-5 ลูก/กก.

1 กก./แพ็ค

฿
110
รายละเอียดสินค้า

ส้มซันคิส/ส้มซันควิกซ์ 4-5 ลูก/กก. 1 กก./แพ็ค

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ส้มนาเวล

ส้มนาเวล

1 กก./แพ็ค

฿
99