แก้วมังกรเนื้อขาวเบอร์ 22 ขนาด 400-600 กรัม/ลูก
แก้วมังกรเนื้อขาวเบอร์ 22 ขนาด 400-600 กรัม/ลูก
แก้วมังกรเนื้อขาวเบอร์ 22 ขนาด 400-600 กรัม/ลูก
แก้วมังกรเนื้อขาวเบอร์ 22 ขนาด 400-600 กรัม/ลูก
แก้วมังกรเนื้อขาวเบอร์ 22 ขนาด 400-600 กรัม/ลูก
แก้วมังกรเนื้อขาวเบอร์ 22 ขนาด 400-600 กรัม/ลูก
แก้วมังกรเนื้อขาวเบอร์ 22 ขนาด 400-600 กรัม/ลูก
แก้วมังกรเนื้อขาวเบอร์ 22 ขนาด 400-600 กรัม/ลูก
แก้วมังกรเนื้อขาวเบอร์ 22 ขนาด 400-600 กรัม/ลูก
แก้วมังกรเนื้อขาวเบอร์ 22 ขนาด 400-600 กรัม/ลูก
แก้วมังกรเนื้อขาวเบอร์ 22 ขนาด 400-600 กรัม/ลูก
แก้วมังกรเนื้อขาวเบอร์ 22 ขนาด 400-600 กรัม/ลูก
รหัสสินค้า : 9925

แก้วมังกรเนื้อขาวเบอร์ 22 ขนาด 400-600 กรัม/ลูก

1 กก./แพ็ค

฿55.00
รายละเอียดสินค้า

แก้วมังกรเนื้อขาวเบอร์ 22 ไม่คัดเกรด ขนาด 400-600 กรัม/ลูก 1 กก./แพ็ค