แครอท ขนาด 3-4 ลูก/กก. คัดขนาด
แครอท ขนาด 3-4 ลูก/กก. คัดขนาด
แครอท ขนาด 3-4 ลูก/กก. คัดขนาด
แครอท ขนาด 3-4 ลูก/กก. คัดขนาด
แครอท ขนาด 3-4 ลูก/กก. คัดขนาด
แครอท ขนาด 3-4 ลูก/กก. คัดขนาด
แครอท ขนาด 3-4 ลูก/กก. คัดขนาด
แครอท ขนาด 3-4 ลูก/กก. คัดขนาด
แครอท ขนาด 3-4 ลูก/กก. คัดขนาด
แครอท ขนาด 3-4 ลูก/กก. คัดขนาด
แครอท ขนาด 3-4 ลูก/กก. คัดขนาด
แครอท ขนาด 3-4 ลูก/กก. คัดขนาด
รหัสสินค้า : 9672

แครอท ขนาด 3-4 ลูก/กก. คัดขนาด

950-1,000 กรัม/แพ็ค

฿
30
SAVE 9%
฿33
รายละเอียดสินค้า

แครอท 3-4 ลูก/กก. 950-1,000 กรัม/แพ็ค