jayhong
แครอท เจ๊หงส์ส่งผัก
jayhong
แครอท เจ๊หงส์ส่งผัก
jayhong
แครอท เจ๊หงส์ส่งผัก
jayhong
แครอท เจ๊หงส์ส่งผัก
jayhong
แครอท เจ๊หงส์ส่งผัก
jayhong
แครอท เจ๊หงส์ส่งผัก
jayhong
แครอท เจ๊หงส์ส่งผัก
jayhong
แครอท เจ๊หงส์ส่งผัก
รหัสสินค้า : 33088

แครอท เจ๊หงส์ส่งผัก

950-1,000 กรัม/แพ็ค

฿25.00
รายละเอียดสินค้า

แครอท เจ๊หงส์ส่งผัก 950-1,000 กรัม/แพ็ค "คุณลักษณะปรับเปลี่ยนตามตลาด รับเคลมสินค้ากรณีเน่าเสียเท่านั้น"

คุณลักษณะของสินค้า

คุณลักษณะปรับเปลี่ยนตามตลาด

เงื่อนไขการรับคืนสินค้า

รับเคลมสินค้ากรณีเน่าเสียเท่านั้น