กุ้งขาวดิบปอกเปลือกผ่าหลังถอดหาง (แช่แข็ง เกรดธรรมชาติ) ขนาดใหญ่พิเศษ 9-11 ตัว/แพ็ค
กุ้งขาวดิบปอกเปลือกผ่าหลังถอดหาง (แช่แข็ง เกรดธรรมชาติ) ขนาดใหญ่พิเศษ 9-11 ตัว/แพ็ค
กุ้งขาวดิบปอกเปลือกผ่าหลังถอดหาง (แช่แข็ง เกรดธรรมชาติ) ขนาดใหญ่พิเศษ 9-11 ตัว/แพ็ค
กุ้งขาวดิบปอกเปลือกผ่าหลังถอดหาง (แช่แข็ง เกรดธรรมชาติ) ขนาดใหญ่พิเศษ 9-11 ตัว/แพ็ค
กุ้งขาวดิบปอกเปลือกผ่าหลังถอดหาง (แช่แข็ง เกรดธรรมชาติ) ขนาดใหญ่พิเศษ 9-11 ตัว/แพ็ค
กุ้งขาวดิบปอกเปลือกผ่าหลังถอดหาง (แช่แข็ง เกรดธรรมชาติ) ขนาดใหญ่พิเศษ 9-11 ตัว/แพ็ค
กุ้งขาวดิบปอกเปลือกผ่าหลังถอดหาง (แช่แข็ง เกรดธรรมชาติ) ขนาดใหญ่พิเศษ 9-11 ตัว/แพ็ค
กุ้งขาวดิบปอกเปลือกผ่าหลังถอดหาง (แช่แข็ง เกรดธรรมชาติ) ขนาดใหญ่พิเศษ 9-11 ตัว/แพ็ค
กุ้งขาวดิบปอกเปลือกผ่าหลังถอดหาง (แช่แข็ง เกรดธรรมชาติ) ขนาดใหญ่พิเศษ 9-11 ตัว/แพ็ค
กุ้งขาวดิบปอกเปลือกผ่าหลังถอดหาง (แช่แข็ง เกรดธรรมชาติ) ขนาดใหญ่พิเศษ 9-11 ตัว/แพ็ค
กุ้งขาวดิบปอกเปลือกผ่าหลังถอดหาง (แช่แข็ง เกรดธรรมชาติ) ขนาดใหญ่พิเศษ 9-11 ตัว/แพ็ค
กุ้งขาวดิบปอกเปลือกผ่าหลังถอดหาง (แช่แข็ง เกรดธรรมชาติ) ขนาดใหญ่พิเศษ 9-11 ตัว/แพ็ค
รหัสสินค้า : 31297

กุ้งขาวดิบปอกเปลือกผ่าหลังถอดหาง (แช่แข็ง เกรดธรรมชาติ) ขนาดใหญ่พิเศษ 9-11 ตัว/แพ็ค

250กรัม/แพ็ค

฿
149
รายละเอียดสินค้า

กุ้งขาวดิบปอกเปลือกผ่าหลังถอดหาง (แช่แข็ง เกรดธรรมชาติ) ขนาดใหญ่พิเศษ 9-11 ตัว/แพ็ค (น้ำหนักสุทธิ 200 กรัม) วิธีการทำละลาย : 1.) ละลายผ่านน้ำอุณหภูมิปกติ 2 นาที 2.) สะเด็ดน้ำทิ้งไว้ 1 นาที คุณภาพสินค้าเท่ากับกุ้งสด สินค้าเกรดไม่แช่ฟอสเฟต แช่แข็งแบบ IQF ด้วยโรงงานมาตรฐาน GMP HACCP

สินค้าที่เกี่ยวข้อง